top of page

Tarot

Tarotkortene hjælper med at kaste lys på de problematikker, vi hele tiden bliver konfronteret med. Vi kan lære at forstå, hvad der foregår, og få hjælp til, hvad vi kan gøre ved det.

Tarotlæsning

Tarot er ældgammel visdom. Det er 78 kort, som kan hjælpe dig med at forstå dig selv og leve mere i overensstemmelse med din sjæl. Man kan sige, at tarottens billedsprog er ”sjælens spejl”, et spejl af dit indre, din sjælelige tilstand. Undervejs i livet kommer vi ud for såvel rare som svære oplevelser. Tarotkortene hjælper med at kaste lys på de problematikker, vi hele tiden bliver konfronteret med. Vi kan lære at forstå, hvad der foregår, og få hjælp til, hvad vi kan gøre ved det.

Kortene giver f.eks. svar på

  • hvordan din situation er

  • hvilke energier, der virker ind på den

  • hvordan du bedst forholder dig

  • hvad der er i fokus for dig lige nu

  • dit næste skridt
     

Du kan også få belyst fortidige situationer eller spørge til en forestående opgave eller et møde.

Tarotten besvarer beredvilligt de fleste spørgsmål og du vil blive forundret over, hvor præcise svar, du får.

Ved at arbejde med kortene kan du lære dig selv bedre at kende og du kan lære at lytte til dit eget hjertes stemme, få fat i din egen indre visdom.

Hvordan kan du bruge Tarot?

Når du arbejder med Tarot får du mulighed for at lære dig selv bedre at kende. Du har allerede svarene på dine spørgsmål indeni, men hvis du er som folk er flest, så stoler du ofte ikke på din intuition. Tarottens billeder taler til din indre visdom og hjælper dig med at blive klar over, hvor du sidder fast, hvad du er bange for, hvilke illusioner du kan være spundet ind i, og hvordan du kan ændre indstilling til problemerne. Man kan sige, at billederne hjælper dig med at få selverkendelse. Det kan være meget øjenåbnende. Du opdager mønstre hos dig selv, du ofte ikke var bevidst om, og du får lys på dine muligheder og ressourcer. 

Kortene vil typisk fortælle dig, hvordan det vil gå, hvis du fortsætter med at tænke og forvente det, som du gør lige nu. De kan også fortælle, hvad der skal til for at du kan opnå det, du ønsker dig.

Hvad kan du ikke med Tarot?

Du kan ikke få svar på ja/nej spørgsmål. Tarot er et arbejdsredskab, som kan hjælpe dig med at lære dig selv at kende. Kortene vil altid afspejle dig og din situation her og nu. De er ikke en facitliste, de fortæller ikke, hvordan fremtiden bliver, for hvad du vælger, er op til dig. Du har selv ansvar for dit liv. Måske er du bange for at vælge ”forkert”, men der er ingen forkerte valg. Kun livserfaringer, som kan give dig vigtige indsigter, og du kan vælge påny ud fra dit nye ståsted.

Der findes mange tarotsæt. Jeg arbejder primært med Crowley/Harris tarotkortene. Desuden med Rider/Waite sættet og John & Caitlin Matthews: The Arthurian Tarot.

bottom of page